28 خرداد 1403

تماس با دکتر شکری ساز

تعامل با افراد موفق تر و پیشگامان حوزه کسب و کار برای هموار کردن مسیر موفقیت الزامی است

موفقیت بدون مشورت با انسان های موفق بدست نمی آید.

85 درصد از موفقیت شما در زندگی به کیفیت روابطی که در امور شخصی و حرفه ای خود ایجاد می کنید بستگی دارد. هر چه افراد بیشتری را بشناسید و نظر خوبی نسبت به خود داشته باشید، موفق تر خواهید بود و سریعتر پیشرفت خواهید کرد. تقریباً در هر نقطه عطفی در زندگی شما، کسی وجود دارد که به شما کمک کند یا مانع شما شود. افراد موفق عادت دارند در طول زندگی خود شبکه ای از روابط عالی ایجاد و حذف کنند و در نتیجه نتایج بهتری نسبت به افراد عادی که هر شب به خانه می روند و تلویزیون تماشا می کنند، می گیرند.