تماس

نشانی: اصفهان ، خیابان فرایبورگ ، نبش کوچه چهاردهم ، موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان

تلفن تماس: 8-36702953-031

مسئول روابط عمومی: 09103978518

ایمیل: info[@]shekarisaz[dot]com